Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

apptotech.com 6698 SK kapsamında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme: 01.04.2024

Veri Sorumlusu Kimliği:

APPTOTECH BİLİŞİM VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İletişim adresi: info@apptotech.com

İşbu aydınlatma metni apptotech.com adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

apptotech.com adresi üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

e-bülten üyelik başvurusu alınması, talep-şikayet alınması, iş başvurularının alınması, ürün tanıtımı, satışı

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda yetkili kamu makamlarına aktarılmaktadır.aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir.

Verilerinizi işlerken Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları: 

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.